Thuis bij de eiland haiku

Het Dichtpad is compleet

Er is geschonken en geklonken

op gepaste afstand en met de juiste middelen

Champagne & Betuwe bubbels

Van rechts naar links Loethe Olthuis, Pom, Onno-Sven Tromp,Annete Akkerman, Marja Oosterman en Christel van Vliet

De eiland haiku 2020 komt in 2021 tot stand

een jaar later…

Het sociale leven is zwaar gehavend en waarden en normen worden nogmaals herzien. De situatie was voor de jury ongemakkelijk waar het voor velen in de zorg en het levensonderhoud loodzwaar was. Daarom is er een wens om hoop en sterkte in dit verhaal, opdat het jullie allemaal in goede gezondheid bereikt.

Wanneer er een kleine positieve waarde te destilleren valt uit zoveel beklemmende isolatie dan is het wel de mogelijkheid om uitgebreid van de eland haiku te genieten. De corona-crisis heeft ook de jury in haar greep en hoewel er gekeken is naar andere manieren van vergaderen kiezen wij als jury ervoor om de beoordeling uit te stellen.

We wensen iedereen een heilzame tijd toe en bereiden ons voor op een zonnige ontmoeting op het inundatieveld bij “Het geheim van man en paard” 
aan de Achterdijk in Schalkwijk,

Een kort dagverslag  

De openingsceremonie was op het inundatieveld 30 mei met een zonnetje en alles in fris lentegroen. Vanaf de Achterdijk in Schalkwijk bij de vogelkijk-muur. zijn wij ( jury, winnaars, het bijna voltallige bestuur van het werk aan de korte uitweg(sponsor) Atelier Beeldmakers (eveneens sponsor) op weg gegaan om het Dichtpad officieel te openen. Onder het wakend oog van “Het geheim van man en paard.” werden de drie nieuwe eiland haiku onthult.   

Huzarenstuk

Het proces als jury was zeer complex. En daar houden wij van, want ook al is de basis van de eiland haiku er één van grote eenvoud, door de veelheid aan variaties en invalshoeken hebben Loethe Olthuis, Marja Oosterman, Marike Leeuwenkamp en Christel van Vliet het erg moeilijk gehad maar zijn we samen tot een eindoordeel gekomen.

 

Enkele woorden uit de juryrapporten De jury beoordeelt alle eiland haiku zonder de namen erbij en net als vorig jaar stonden dit jaar zijn haiku hoog op de lijst  drie van zijn eiland haiku bereikten de top 15. De derde prijs gaat dit jaar naar iemand wiens eiland haiku oeuvre ieder jaar getuigt van liefde voor het buitenleven en een oog de gastrol van de mens. In deze haiku vormt zich een beeld van de levende begeestte natuur  

Rafelig roepend   

Zeilt een reiger laag over  

Het riet wuift hem na.  

Pom  

De eiland haiku wordt anoniem gekozen en zo kan het dus gebeuren dat iemands liefde voor de eiland haiku zo fel oplicht,  Zij neemt voor het tweede jaar op rij een bijzonder plaats in bij de eiland haiku.

Even stralend als de eiland haiku die u van haar kent. Haar rake eiland haiku toont ons de waarde van een reflectieve geest: 

inundatieveld   

de polder onder water   

wereld op zijn kop   

 Annette Akkerman   

De vreemdheid van een perfecte eiland haiku

De George Clooney onder de haiku’s noemde Loethe het. Niemand betwist zijn schoonheid Wanneer zoveel schoonheid gevonden is dan is kwetsbaarheid de andere kernkwaliteit van deze winnende eiland haiku.  

Traag gelezen tilt hij op en toont de werking van het water op het land  

waar het groene land   

langzaam vloeibaar geworden   

de weidsheid in drijft  

Onno Sven Tromp 

Ter gelegenheid van de opening is er een speciale uitgave gedaan is een kostbaar kleinood waarmee de 9 eiland haiku geflankeerd door miniatuur- kunstwerken hun weg mogen vinden in de wereld.

Het is te koop bij atelier Beeldmakers. Het kost 10 euro.

Ik hoop dat we elkaar, het volgend jaar, kunnen begroeten bij Dichtpad

Het Dichtpad kon pas geopend kon worden één jaar één week en één bokkenpiloot (zie foto) later dan de geplande 24 mei. Ik ben heel blij dat ik kan vertellen dat, dankzij alle inzendingen en de inspanningen van de jury en mijn crew, het hele Dichtpad nu een prachtige plaats is geworden voor wandelaars, mijmeraars en vogelaars van velerlei pluimage.. Hoe vederlicht alles voelt als de hulde naar de winnaars is gegaan, en een ruimhartig dankwoord is medegedeeld aan álle mensen die door hun eiland haiku inzending, de jury hebben bewogen om tot een (bijna onmogelijke) keuze te komen.

Het programma voor dit jaar
De eiland haiku ceremonie zo krijgt het geheim van man en paard er nog een geheim bij.
En de haiku en de hai-ga voor Houten ( ja echt, zelfs daar gaat het gebeuren…)
Fantastische workshops Voorbereiding voor een expositie in November
Er zijn op deze website bladzijden met het nieuwe genieten. Er is een speciale pagina voor de publieke schrijfprestaties van onze winnaars…

weidsheid en wolken

de schatkamer van Schalkwijk

gedichten rondom

Rechtstreeks van het eiland van Schalkwijk komt deze eiland haiku. Dat is een regelrechte uitdaging aan het adres van iedereen die Houten kent want met een beetje lef liefde en inzicht maak je de mooiste haiku over de eenvoudigste dingen. Dus ook over Houten.

Zoals :

hier zwenkt de Rondweg haast spiraalt zich om een stad langs het groene land

De haiku route is onderdeel van de cultuurnacht in het najaar. Meedoen met de wedstrijd kost 1 euro en 50 cent.

Stuur je Houtense haiku naar haikushouten@gmail.com

waterlinieleed breedbekkikkerbilletjes Hollandse nieuwe

Het eiland van Schalkwijk bestaat uit de dorpskernen Tull en ’t Waal en Schalkwijk. Beiden te bereiken via het veerpont en de bruggen. Kenmerkend is de lintbebouwing die zich langs de Schalkwijkse-wetering en áchterlangs de Lekdijk afwikkelt, met een pad voor de kerk en één voor de klompen. Ruimte voor de rivier en opruim-plicht. Er is nog steeds agrarische activiteit op een bodem die bestaat uit alle soorten grond (op één na) die je maar tegen kunt komen in Nederland. Er zijn cope kavels te herkennen en hier en daar een historische krom-akker.

Volgens recente inzichten werd er in het Neolithicum regelmatig gewoond. Het eiland is een kwetsbaar landschap ingesloten tussen de Vinex locaties Nieuwegein, Houten en Wijk bij Duurstede met aan de overkant Culemborg. Deze parel nodigt je uit om haar te huldigen in een gedicht dat zich kenmerkt door de terloopse eenvoud van een heldere waarneming : de haiku.

2021 De wedstrijden op een rijtje

Haiku voor Houten (_een Haiga mag natuurlijk ook. )Stuur voor 30 augustus naar haikushouten@gmail.com onder vermelding van je naam en adres. Meedoen kost 1 euro en 50 cent per haiku (iedere derde haiku van jou is gratis)   

HAIGA (Haiga =  haiku + beeld) wedstrijd Stuur voor 1 augustus 2021 via e-mail een foto van uw haiga naar: inktsteen20@gmail.com Meer inforrmatie op haiku.nl (de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs 2021)

 

Het is even wennen maar er is een corona-proof “beleef de linie” workshop, voor kinderen van 8 tot 88+. De materialen blijven in het bezit van de gebruiker om het zo gezond mogelijk te houden.

Het is mogelijk om dat individueel of samen het Schalkwijkse kunst tracé te maken: langs het Dichtpad en “Het geheim van man en paard.” Vergeet niet het reliëf dat door Johan Moesman is gemaakt even te bewonderen.

Eiland haiku 2020

Tijdens de opening van het derde eiland haiku seizoen, werd Marja Oosterman begroet als vierde jurylid. Marja is journaliste en zij heeft als pionierster bergen verzet waar het gaat om scholierenbelangen (in 1968), het ontwikkelen van nieuwe media (Nopapers1988).

Samen met schrijfster Marike Leeuwenkamp en journaliste Loethe Olthuis en beeldend kunstenares Christel van Vliet deelt zij haar dichterlijke inzichten met veel plezier. Het is fijn omringd te zijn door zoveel erudiet talent. Tijdens het bespreken van het toekomstig speelveld voor de eiland haiku wedstrijd 2020, leek het alsof de dageraad het eiland raakte maar dat zou de invloed van een haiku kunnen zijn.

21 maart 2021

De eerste officiële lentedag tevens de dag van de poëzie

met bijzondere dank aan : Marike Leeuwenkamp, Marja Oosterman, Loethe Olthuis, An van der Post, Jana Smith, Herman Geerdes, mr. van der Lee de juryleden en supporters van het eerste uur en alle mensen die deelnamen aan de eiland haiku wedstrijd 2018, 2019, 2020.

met dank aan schrijvenonline met dank aan haiku.nl de onderlinge verzekeringen Schalkwijk. Het Werk aan de Korte Uitweg en de Voorzienigheid.

werd het uitgelezen moment om de eiland haiku van 2020 eindelijk alle eer te geven die zij verdient.

 De 170 inzendingen leverden de jury hoofdbrekens op: de fijnproevers zagen door de lange corona periode hun kansen groeien op verregaande verfijning van de uitslag terwijl de allleseters het nog moeilijker kregen om de ware eiland haiku er tussen uit te vissen. Zoveel en zo goed! De onthulling van de winnende eiland haiku gaat gebeuren in een corona proof setting. Wandelend vanaf de Achterdijk gaan we tegen de klok in de nieuwe oogst begroeten op het inundatieveld nabij “Het geheim van man en paard.”

Wanneer de hygiene- regels in acht genomen worden. zoals die gelden voor voetveren en wandelverkeer, kunt u alle eiland haiku komen bewonderen. Na 25 mei.

Voor wie graag nog meer gedichten leest :

www.poezieverrijkt.nl      NOpapers Koninklijke bibliotheek

Wie graag wil praten over schrijven, iets wil organiseren voor schrijvers of wil mee doen aan nog meer wedstrijden kan terecht bij:  schrijvenonline en natuurlijk het onvolprezen haiku.nl