Eiland haiku wedstrijd 2020

Dichterlijke inzichten

De leden van de eiland haiku jury (Marike Leeuwenkamp, Marja Oosterman, Loethe Olthuis, Christel van Vliet) Het eiland van Schalkwijk. Een vrijplaats voor wind, woord en water.

Het eiland

Het eiland heeft zich dankzij de Kringenwet( dit regelde bebouwingtypen rondom fortificaties) kunnen ontwikkelen tot een cultuurlandschap met interessante natuur en cultuur gebieden. De uiterwaarden van de Lek, de strakheid van het Amsterdam Rijnkanaal, de bouwwerken van de nieuwe Hollandse waterlinie met de oudste camping van het eiland, het Werk aan de Korte Uitweg. .

De haiku en het eiland van Schalkwijk

Het eiland van Schalkwijk bestaat uit de dorpskernen Tull en ’t Waal en Schalkwijk. Beiden te bereiken via het veerpont en de bruggen. Kenmerkend is de lintbebouwing die zich langs de Schalkwijkse-wetering en áchterlangs de Lekdijk afwikkelt, met een pad voor de kerk en één voor de klompen. Ruimte voor de rivier en opruim-plicht. Er is nog steeds agrarische activiteit op een bodem die bestaat uit alle soorten grond (op één na) die je maar tegen kunt komen in Nederland. Er zijn cope kavels te herkennen en hier en daar een historische krom-akker. Volgens recente inzichten werd er in het Neolithicum regelmatig gewoond. Het eiland is een kwetsbaar prachtig landschap ingesloten tussen de Vinex locaties Nieuwegein, Houten en Wijk bij Duurstede met aan de overkant Culemborg. Deze parel nodigt je uit om haar te huldigen in een gedicht dat zich kenmerkt door de terloopse eenvoud van een heldere waarneming : de haiku.

Je kunt tot 20 maart 2020 inzenden.

Tijdens de opening van het derde eiland haiku seizoen, werd Marja Oosterman begroet als vierde jurylid. Marja is journaliste en zij heeft als pionierster bergen verzet waar het gaat om studentenbelangen (in 1968), het ontwikkelen van nieuwe media (Nopapers1988). Samen met schrijfster Marike Leeuwenkamp en journaliste Loethe Olthuis en beeldend kunstenares Christel van Vliet deelt zij haar dichterlijke inzichten met veel plezier. Het is fijn omringd te zijn door zoveel erudiet talent. Tijdens het bespreken van het toekomstig speelveld voor de eiland haiku wedstrijd 2020, leek het alsof de dageraad het eiland raakte,

de eiland haiku

geeft de taalminnaressen

zinsbegoocheling

maar dat zou de invloed van een haiku kunnen zijn:

Een eiland haiku bestaat uit drie regels van beurtelings 5-7-5 lettergrepen.

Stuur jouw eiland haiku naar beeldmakers@planet.nl en maak kans op de eeuwige roem en een plaats op het Dichtpad op het inundatieveld nabij “Het geheim van man en paard,” het kunstwerk van Atelier Beeldmakers in de polder Blokhoven.

met dank aan schrijvenonline

met dank aan haiku.nl de onderlinge verzekeringen Schalkwijk

met dank aan de onderlinge verzekeringen Schalkwijk

met bijzondere dank aan : Marike Leeuwenkamp, Marja Oosterman, Loethe Olthuis, An van der Post, Jana Smith, Herman Geerdes, mr. van der Lee de juryleden en supporters van het eerste uur en alle mensen die deelnamen aan de eiland haiku wedstrijd 2018 en de eiland haiku wedstrijd 2017.

Voor de liefhebbers is er een speciale pagina voor de andere publieke schrijfprestaties van onze winnaars zoals die ons zijn toegezonden…Voor wie graag nog meer gedichten leest :

www.poezieverrijkt.nl     

NOpapers 

 Haiku-schrijven

Koninklijke bibliotheek

Wie graag wil praten over schrijven, iets wil organiseren voor schrijvers of wil mee doen met nog meer wedstrijden kan terecht bij:  https://www.schrijvenonline.org en natuurlijk het onvolprezen haiku.nl Heb je nog vragen stel ze gerust via de mail

  • vice vers via poetica

De eiland haiku wedstrijd van 2019

De eiland haiku wedstrijd van 2019. Een kleine honderd haiku’s kreeg de jury toegestuurd na het uitschrijven van de eiland haikuwedstrijd 2019. Vrijdag 24 mei, op het zonovergoten inundatieveld in de Blokhovense polder in Schalkwijk, maakten we bekend welke haiku’s aan het Dichtpad zullen worden toegevoegd. Het was een klein feestje die zonovergoten vrijdagmiddag, met een flinke groep mensen die zich hadden verzameld bij het Dichtpad en allemaal hadden meegedaan aan de wedstrijd.

De jury bestond dit jaar naast Christel van Vliet, uit schrijfster Marike Leeuwenkamp en journaliste Loethe Olthuis, beiden vertrouwd met het Eiland van Schalkwijk. Het niveau van de eiland haiku’s was net als vorig jaar hoog. De jury heeft vooral gelet op techniek, tempo en taalgebruik en ziet dat er zich binnen de eiland haiku een genre aftekent: blues hebben we het genoemd. Of Hollands blauw voor de taalpuristen.

Zoveel eiland haiku !! Marike Leeuwenkamp is verantwoordelijk voor de foto en voor de heldere taal van de rapporten en verslaglegging van dit jaar.

Op het eerste gezicht zien we veelvuldig overeenkomsten met de nuchtere eilandblik op de dingen des levens die de Schalkwijker zo kenmerkt. Als we iets verder kijken zien we die nuchtere constatering fraai vermengd worden met een vleugje melancholie. De oppervlakkige lezer heeft het nakijken. Niet alleen het verwoorden van het zichtbare en beleefbare komt terug in de haiku’s. Dit jaar wordt het geluid op het eiland (of het ontbreken daarvan) veelvuldig verbeeld.

Een lust voor het jury-oor! De winnares van 2019 is Marja Oosterman :

de kerk wordt bezocht 
pas als de wind hierheen
waait kun je dat horen
Marja Oosterman schrijfster en journaliste ontvangt de prijs voor de beste eiland haiku 2019 uit handen van MarikeLeeuwenkamp , schrijfster en jurylid, winnares van de eiland haiku 2018

Deze eiland haiku spreekt de zintuigen aan. En tilt ons daarmee boven de alledaagse constatering uit. Hoe stil moet het zijn om dat geluid te kunnen horen, hoe plat het land om dat geluid naar ver te kunnen voortstuwen?
Anno 2019 stroomt de rooms katholieke kerk leeg, haar oproep tot gebed galmt door het landschap. De jury werd heel blij van deze haiku.

Het geheim van een pakkende haiku schrijven? Marja vertelt: ”Het is de kunst meer te zeggen dan je binnen de haiku-beperking van drie regels van 5-7-5 lettergrepen voor mogelijk houdt. En juist in die begrenzing zit voor mij de uitdaging.”

De tweede prijs is voor Wim Boone die onder ander deze haiku schreef na een verblijf op dit prachtige eiland:

verstild ligt het dorp
ver weg aan de horizon
een trein glijdt voorbij

Wim Boone

de weide kleurt geel
boterbloemenexplosie
in pure stilte

Annette Akkerman

De nummer drie is er eén uit een serie van prachtige zinnelijke taal.

Deze tweede jaargang betekent een verlenging van het Dichtpad met drie krachtige eiland haiku’s. Wil je weten welke haiku ieder op een eigen bordje langs het Dichtpad staan? Wandel dan eens het Vuylcop- of Lint- en Linieklompenpad, dan kom je er vanzelf langs, je mag altijd even spieken op deze bladzijde.