Het Geheim van Man en Paard

Het kunstwerk “Het geheim van Man en Paard” wat een interactieve rol zal gaan spelen in de toekomst met een educatief cultuurhistorisch karakter.

Een  soldaat met lieslaarzen staat op wacht in het veld. Zo zie je het kunstwerk als je het inundatieveld inloopt over de steiger.  Al lopende over de steiger ontwaart zich de ruiter te paard, die zijn vlucht weet door de wachtende soldaat heen, terug naar het oosten. Het oosten waar de vijand vandaan zou komen binnen de gedachtelijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een dramatisch beeld van ontreddering in het water door inundatie. De soldaat die waakt over het oosten en het westen.

Tijdreizen

Tijdreizen is je verplaatsen naar tijden die vervlogen zijn of naar tijden die nog in het verschiet liggen.  Wat houdt vrede in, is dat vanzelfsprekend, mag en moet je dat verdedigen ten koste van alles? Als je altijd in vrede hebt geleefd, wat betekent dan oorlog, onvrijheid of bedreiging ? Als je weet en begrijpt wat er in het verleden heeft gespeeld leer je omgaan met vrijheid van nu en weet je wat dat waard is. Iets om in stand te houden en voor te vechten in de toekomst. Inundatie was in vroeger tijden een middel om de vijand op afstand te houden, maar toen raasde de voortschrijdende techniek over de linies met vliegtuigen en was de verwachte verdediging zo lek als een mandje. Wat zal de toekomst brengen?  Nieuwe technieken die ons verder helpen, maar misschien ook ondermijnen? Hoe ziet de wereld er over 100 jaar uit ? Vragen, vragen, vragen en als ze goed gesteld worden kunnen we grondig doordenken en overwegen welke zaken goed zijn en welke zaken ons ondermijnen, ongelukkig maken. Wat nu normaal is zal met de tijd een andere betekenis en invulling krijgen.

Spelen

Het kunstwerk zal een actieve rol gaan spelen op educatief cultuurhistorisch gebied en ontwikkelingen binnen de muzen. Het visualiseren van kennis, filosofieën en emoties in beeld, geluid, beweging en teken.  Voor kinderen, scholen en volwassenen een speelplaats, een vertrekplaats voor een avontuur. Aan de invulling van deze spelen zal de komende jaren worden gewerkt om daaraan inhoudt te geven. De elementen aarde – water – lucht – vuur  zullen zich vermengen, verenigen en ontwikkelen tot nieuwe entiteiten die direct zijn verbonden aan het leven en de ontwikkeling daarvan. Het inundatieveld als speelbord voor een spannend spel wat met geestdrift gespeeld gaat worden. Een reeks aan ideeën die nog uitgewerkt gaan worden.