De eiland haiku wedstrijd 2020

Dichterlijke inzichten

De leden van de eiland haiku jury (Marike Leeuwenkamp, Marja Oosterman, Loethe Olthuis, Christel van Vliet) Het eiland van Schalkwijk. Een vrijplaats voor wind, woord en water.

50

2020 is nog maar pas begonnen of de eiland haiku jury, bestaande uit Marike Leeuwenkamp, Loethe Olthuis, Marja Oosterman en Christel van Vliet, ontvingen de 50 ste eiland haiku.  

waterlinieleed
breedbekkikkerbilletjes Hollandse nieuwe…

Een haiku hoeft wonderlijk genoeg niet te rijmen en wordt toch tot de gedichten gerekend. Ongerijmd en dichterlijk tegelijk net als het eiland van Schalkwijk: De uiterwaarden van de Lek, de strakheid van het Amsterdam Rijnkanaal, de bouwwerken van de nieuwe Hollandse waterlinie met de oudste camping van het eiland, het Werk aan de Korte Uitweg, alles ligt kwetsbaar en prachtig ingesloten tussen de nieuwbouwlocaties Nieuwegein, Houten en Wijk bij Duurstede en de stad Utrecht. Kom kijken en schrijf een eiland haiku. Maak kans op een plaats op het Dichtpad nabij “het geheim van man en paard” en stuur jouw eiland haiku beeldmakers@planet.nl

De haiku en het eiland van Schalkwijk

Het eiland van Schalkwijk bestaat uit de dorpskernen Tull en ’t Waal en Schalkwijk. Beiden te bereiken via het veerpont en de bruggen. Kenmerkend is de lintbebouwing die zich langs de Schalkwijkse-wetering en áchterlangs de Lekdijk afwikkelt, met een pad voor de kerk en één voor de klompen. Ruimte voor de rivier en opruim-plicht. Er is nog steeds agrarische activiteit op een bodem die bestaat uit alle soorten grond (op één na) die je maar tegen kunt komen in Nederland. Er zijn cope kavels te herkennen en hier en daar een historische krom-akker. Volgens recente inzichten werd er in het Neolithicum regelmatig gewoond. Het eiland is een kwetsbaar prachtig landschap ingesloten tussen de Vinex locaties Nieuwegein, Houten en Wijk bij Duurstede met aan de overkant Culemborg. Deze parel nodigt je uit om haar te huldigen in een gedicht dat zich kenmerkt door de terloopse eenvoud van een heldere waarneming : de haiku.

Een eiland haiku bestaat uit drie regels van beurtelings 5-7-5 lettergrepen.

Je kunt tot 20 maart 2020 inzenden.

Tijdens de opening van het derde eiland haiku seizoen, werd Marja Oosterman begroet als vierde jurylid. Marja is journaliste en zij heeft als pionierster bergen verzet waar het gaat om scholierenbelangen (in 1968), het ontwikkelen van nieuwe media (Nopapers1988). Samen met schrijfster Marike Leeuwenkamp en journaliste Loethe Olthuis en beeldend kunstenares Christel van Vliet deelt zij haar dichterlijke inzichten met veel plezier. Het is fijn omringd te zijn door zoveel erudiet talent. Tijdens het bespreken van het toekomstig speelveld voor de eiland haiku wedstrijd 2020, leek het alsof de dageraad het eiland raakte,

maar dat zou de invloed van een haiku kunnen zijn:

Stuur jouw eiland haiku naar beeldmakers@planet.nl en maak kans op de eeuwige roem en een plaats op het Dichtpad op het inundatieveld nabij “Het geheim van man en paard,” het kunstwerk van Atelier Beeldmakers in de polder Blokhoven.

met dank aan schrijvenonline

met dank aan haiku.nl de onderlinge verzekeringen Schalkwijk . het werk aan de korte uitweg en SLO en de Voorzienigheid.

met bijzondere dank aan : Marike Leeuwenkamp, Marja Oosterman, Loethe Olthuis, An van der Post, Jana Smith, Herman Geerdes, mr. van der Lee de juryleden en supporters van het eerste uur en alle mensen die deelnamen aan de eiland haiku wedstrijd 2018 en de eiland haiku wedstrijd 2017.

Voor de liefhebbers is er een speciale pagina voor de andere publieke schrijfprestaties van onze winnaars zoals die ons zijn toegezonden…

Voor wie graag nog meer gedichten leest :

www.poezieverrijkt.nl     

NOpapers

Koninklijke bibliotheek

Wie graag wil praten over schrijven, iets wil organiseren voor schrijvers of wil mee doen aan nog meer wedstrijden kan terecht bij:  schrijvenonline en natuurlijk het onvolprezen haiku.nl

Je kunt tot 20 maart 2020 inzenden.